Kết nối với chúng tôi qua:

Ocean Mart HeadOffice
3rd Foor, Ocean Building, No 1 Trung Kinh, Cau Giay, Ha Noi.
Điện thoại: (+84) 4 3772 8080 
Email: info@orc.vn; dichvukhachhang@orc.vn

 

 


Xem Ocean Mart Head Office ở bản đồ lớn hơn Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Di động:
Tên công ty:
Nội dung:
Ảnh bảo mật:

OCEAN MART & ASSETS MANAGEMENT JSC (ORC)

Add: 3rd Floor, Ocean Building, No 1 Trung Kinh, Cau Giay, Ha Noi.

Tel: (+84) 4 3772 8080 - Fax: (+84) 4 3772 8252


Chấp nhận thanh toán

Thiết kế website chuyên nghiệp bởi Wecan-Group.com